Vanliga frågor & svar

Frågor om Komvux:

SVAR: Komvux är till för dig som vill byta eller komplettera din karriär, läsa utbildning du behöver för att komma in på universitet eller yrkeshögskola, alternativt validera din nuvarande kompetens och få intyg om detta.

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan, och ger samma kompetens.

SVAR: Privat utbildning innebär att du på egen hand önskar att studera en specifik utbildning eller kurs hos Mindful. Detta kan bero på att du vill studera kombinerat med annat arbete och/eller studier/aktiviteter för bästa möjliga studieplan. Det kan även bero på att Mindful inte finns som skola i din kommun, och du vill studera hos oss trots detta.

Privat utbildning hos Mindful innebär att du till ett förmånligt pris betalar för din kurs eller utbildning på egen hand. Denna utbildningsmöjlighet är ej CSN-berättigad – men möjliggör däremot att du studerar i ditt eget tempo – kombinerat med vidare arbete.

En privat utbildning ger dig en certifiering i studerat ämne/utbildning. Du ges därtill möjlighet att (vid önskemål och behov) avge vidare test för att få tillgång till gymnasiala poäng för önskade kurser. Exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan, och ger samma kompetens.

SVAR: Ja, varje utbildning erbjuder 15% APL (praktik), om det går bra under praktiken kan det leda till goda chanser att få en anställning.

Mindfuls alla studenter fick en praktikplats under pandemin vilket visar att det är eftertraktade yrkesroller. Du kommer även få en karriärcoach under tiden du är hos oss på Mindful som hjälper dig att förbereda dig för allt som sker efter studietiden.

SVAR: Du kontaktar din hemkommun (om du inte ingår i de vi har avtal med) och pratar med ansvarig för vuxenutbildning för att se om de tillåter studier i andra kommuner. Om de godkänner kommer de vilja få ansökan mejlad. Då menar kommunen att de vill få den ansökan som du gör på en av de sidor vi har avtal med. Efter att ansökan är skickad kommer det komma upp en PDF du kan ladda ner, den ska till kommunen. Vi rekommenderar att få bekräftelsen skriftligt om det skulle ske någon miss i kommunikation hos kommunen.

Vi kan hjälpa dig med detta om det känns krångligt!

SVAR: Du kan fortfarande studera hos oss privat genom att betala för kursen/utbildningen.

Vill du studera privat kan vi sända dig vidare till våra kollegor Claudia och Natalie per mail.

SVAR: Kontakta din hemkommun och prata med avdelningen för vuxenutbildning, de skickar betygen.
SVAR: Nej, du får inte läsa om en kurs eller utbildning som du redan har ett godkänt betyg i. Om du läser privat kan du studera kursen men du får inget nytt betyg utan kan enbart höja din kompetens. Du kan däremot komplettera med att göra en prövning hos oss på Mindful efter att du studerat kursen privat som kan ge dig ett högre betyg.

SVAR: Om du går via kommunen då kommer SYV i samband med ansökan informera oss på skolan om att en av kurserna redan har genomförts. Då det redan finns ett betyg i kursen kan man inte gå om den oavsett om du vill eller inte. Under den tiden får du arbeta med annat eller fokusera/ starta upp på de andra kurserna tidigare.

Om du går kuren privat har du möjlighet att gå om kursen.

SVAR: Om du studerar en kurs på heltid (100%) kan du bara studera den. Du kan däremot studera två kurser på deltid (50%) samtidigt. Du kan bara studera en utbildning åt gången då de redan är på heltid.
SVAR: Mindful erbjuder utbildning på distans. Du har möjlighet att välja att studera på 50% eller 100% Fördelen med distansundervisning är att du kan styra ditt schema och vara mer flexibel. Många av Mindfuls studenter kombinerar studierna med arbete och praktik, vilket ökar deras chanser till en anställning efter utbildningen.
SVAR: Du kommer endast ha kontakt med lärare digitalt, vilket innebär att du har videomöten och telefonavstämningar. Däremot finns vår skola i Kista/Akalla så du är välkommen att komma förbi ifall du behöver träffa lärare direkt.

SVAR: På gymnasial nivå finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns ekonomiska resurser för görs ett urval av kommunen. Om deltagarantalet är litet startar inte kursen/ utbildningen.

Vid privat utbildning finns det platsgaranti vid varje månadsstart se bara till att anmäla dig innan den 15:e månaden innan du önskar din uppstart!

SVAR: Våra utbildningar är antingen på heltid eller deltid, mycket är självstudier vilket innebär att du kan styra ditt eget schema. Schema görs av läraren ca 4 veckor innan kursstart.
SVAR: Du behöver minst ha färdigställt utbildningen alla kurser i ”svenska som andra språk” (SAS GRUND del 1,2, 3 och 4). Det är OK att göra en ansökan om du tror du blir klar med din SAS grund-utbildning precis innan kursstart hos oss.
SVAR: Kontakta din SYV på kommunen, de gör en kartläggning var du ligger och vad som behövs kompletteras. Du kan kontakta oss därefter igen så hjälper vi dig vidare.
SVAR: Kurser är 5 eller 10 veckor och utbildningar är 20, 35 eller 45 veckor.
SVAR: Stäm av med din hemkommun om de har möjlighet att ta emot en sen anmälan, då det är det som håller i ansökningarna. Tyvärr så nekar de oftast sena anmälningar. Däremot startar vi våra kurser och utbildningar varje månad, vilket gör att du är välkommen att göra en ansökan till nästa start i stället.
SVAR: It’s Learning – En enkel läroplattform som används av många universitet och yrkeshögskolor. Den är lätt, enkel och tillgänglig på alla enheter (mobil, platta och dator).

Du kan komplettera/höja genom att studera kurser du inte har i ditt betyg. Du kan tyvärr inte läsa om kurser/utbildningar du har ett betyg i.

Detta är en reglerad fråga som ändras ofta, därför är vår rekommendation att du kontaktar en SYV på din hemkommun. De har svar på denna fråga och uppdaterade med alla nya regler.

SVAR: Prövning innebär att du läser in en komvuxkurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast ingår både ett skriftligt och ett muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen. En prövning kostar ca 500kr/ kurs. Detta kan du inte få CSN för. Prövningen kan du göra i vilket kommun som helst. Mindful har prövningar lite då och då, vi lägger oftast ut information om dessa på vår hemsida.
SVAR: Det kostar ingenting ifall du går via din hemkommun som finansierar utbildningen. Vill du studera privat via Mindful så kostar det.
SVAR: 2 veckor innan kursstart. Kommunen vet först så om du vill ha exakt datum kika med de först, skolan får svar sist.

SVAR: Om du studerar på minst halvtid och är minst 20 år gammal så får du CSN. Summan varierar beroende på hur din situation ser ut. Du besvarar frågor i ett formulär som avgör summan du kommer få. Prövning ger inte möjlighet till CSN. Läs mer på CSNs hemsida www.csn.se.

Vid privata studier finns ej möjlighet att erhålla CSN.

SVAR: Vår främsta rekommendation är att du kontaktar en Studie- och yrkesvägledare hos din hemkommun för att få veta hur det ser ut specifikt för dig.

När du är klar med dina studier på Komvux får du antingen ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument. Slutbetyg från Komvux får du om du inte har slutbetyg sedan tidigare och uppfyller följande krav: Du ska ha fått minst godkänt betyg i ämnena Svenska (alternativt svenska som andra språk), Engelska, Matematik och Samhällskunskap. Övriga kurser som eventuellt ska ingå i slutbetyget kan du bestämma själv.

Mer information om Komvux och vilka rättigheter du har och vilka lagar och bestämmelser som styr finner du på Skolverkets hemsida.

SVAR: Detta är en reglerad fråga som ändras ofta, därför är vår rekommendation att du kontaktar en SYV på din hemkommun. De har svar på denna fråga och uppdaterade med alla nya regler.
SVAR: Kontakta den skola som du är antagen till och meddela att du vill tacka nej till kursen eller göra avbrott på kursen.

Frågor om coachning:

SVAR: Rusta och matcha är för dig som kan jobba, men som behöver extra stöd för att hitta jobb eller börja studera. Med hjälp av en handledare hos Mindful får du ta del av individuellt anpassade aktiviteter som hjälper dig att snabbare nå ditt mål: jobb eller utbildning. Det kan vara kontakter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning. Är du ny i Sverige kan du delta i svenska för invandrare, sfi, under den tid tjänsten pågår.

Du kan också ta del av stöd som praktik, yrkeskompetensbedömning eller validering om vi bedömer att det är motiverat. Minst en gång varannan vecka har du individuella utvecklingsmöten med din handledare.

Om du inte talar svenska kan du få stöd på ditt eget språk.

SVAR: Mindful arbetar med fokus på kärnvärdena uppmärksamhet, medvetenhet och närvaro. Varje deltagare får stöd på sin individuella karriärresa. Vi är ditt stöd när du ska möta dina utmaningar, samtidigt som vi ser till att matcha din utveckling med arbetsmarknadens behov. Vi finns för dig som vet att det som kan verka omöjligt blir möjligt med det rätta stödet.

SVAR: Tillsammans med coach på Mindful arbetar deltagare sig igenom 8 moduler för karriärcoachning, där fokuset är antingen arbete eller studier. Du träffas med samt planerar upp kommande tid med din handledare varannan vecka, detta kompletteras med vidare aktiviteter såsom föreläsningar och
webbinarier/seminarier som kompletterar din kunskap och motivation i de utvecklingsmoduler som
du befinner dig i.

SVAR: Programmets längd är från 6 – 12 månader, detta beroende på behov hos dig som deltagare i karriärvägledningens olika delar.

SVAR: En träff á 30 min i varannan vecka. Därtill vidare aktiviteter digitalt och fysiskt, kopplat till den egna planeringen.
SVAR: Mindful har efter 10 år inom arbetsmarknadsprojekt arbetat fram ett gediget kontaktnät inom: handels, IT, pedagogik, restaurang och service, sjukvård. Därtill handlar aktiviteten hos Mindful kontakter om behov amt efterfrågan – kopplat till deltagares profiler.

SVAR:

  1. Arbetsförmedlingen bedömer om tjänsten rusta och matcha är en tjänst som passar dig. Kontakta dem via mail eller telefon för önskan om att starta Rusta och Matcha.
  2. Meddela Arbetsförmedlingen vilken leverantör du har valt i din återkoppling till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen behöver också det så kallade KA-numret för Mindful.
  3. En handledare hos Mindful kommer att kontakta dig för ett första möte. Ni tar sedan tillsammans fram en individuell utvecklingsplan för hur du ska få jobb eller börja studera.
  4. Du är i gång med dina första 6 månader och kan få en eventuell förlängning vid behov – detta kommer din handledare i programmet att hjälpa dig med.

Övriga frågor:

SVAR:

Hittar du inte svaret på din fråga?

Skicka din fråga via formuläret nedan så återkommer vi inom kort med ett svar!

    Den här sidan använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta på vår webbplats ger du ditt medgivande. Läs mer om cookies och ta del av vår integritetspolicy.

    Mindful betyder, fritt översatt, uppmärksam, medveten, närvarande. Att göra något ”in a Mindful way” betyder för oss att utföra vårt arbete med själ och hjärta och ge Dig det lilla extra.