Köpvillkor

Allmänt

Mindful AB, org nr: 556629–5530, (Mindful) tillhandahåller utbildning och coachning på webbplatsen mindful.se. Köpevillkoren godkänns i samband med att köparen genomför köp av utbildning och/eller coachning på mindful.se.

Vid köp av utbildning erhåller köparen tillgång till utbildningen enligt önskat startdatum. Mindful kommer ta kontakt med köparen inom 24 timmar nästkommande vardag efter ett köp för att se över önskat startdatum. Mindful startar kurser en gång i månaden.

Tillgång till utbildning och/eller kursen gäller hela utbildningsperioden och 10 veckor efter avslutad kurs. I det fall köparen önskar vidare tillgång ska meddelande härom lämnas till info@mindful.se. Köparen kommer då erhålla tillgång till utbildningen och/eller kursen enligt överenskommelse.

Vid köp av coachning erhåller köparen eventuell tillgång till inloggning på Mindfuls plattform under perioden köparen blir coachad av coach hos Mindful, därefter avslutas all access och all data tas bort.

Mindful reserverar sig för eventuella fel i utbildnings- eller coachningsinformationen.

Betalning

Betalning av köp av utbildning och coachning sker via Mindfuls samarbetspartner Svea Ekonomi, som erbjuder följande betalningsalternativ;

 • Direktbetalning
 • Delbetalning
 • Fakturabetalning
 • Kortbetalning

Vid eventuella frågor om betalning, påminnelseavgifter eller räntor ska Svea Ekonomi kontaktas på telefonnummer 08-735 90 00, alternativt besöka. Svea Ekonomis användarvillkor.

Genomförande

Undervisningen bedrivs via den digitala lärarplattform ITs’ Learning. På ITs’ Learning finner eleven läroplan och material till utbildningens samtliga moment. Under utbildningen ställs ett stort krav på eleven att själv ansvara för sitt deltagande och nyttjande av undervisningen, då eleven valt sin studietakt.

Coachningen bedrivs via videosamtal. Ansvarig coach kommer via e-post att sända aktuellt material för den enskilda coachningen till deltagaren.

Efter genomförd utbildning och/eller kurs kommer diplom att utfärdas till elever som uppnår minst ett godkänt resultat. Certifikat kommer att utfärdas till elever som uppvisar genomfört och godkänt arbetsprov inom ett år efter diplomeringen. Med arbetsprov avses exempelvis intyg från arbetsgivare eller utdrag ur portfolio.

Utvärdering

Vid utbildningens och kursens slut har eleven möjlighet att lämna återkoppling över sin studieupplevelse till Mindful.

Det finns även möjlighet för deltagaren att lämna återkoppling över coachningen. Återkopplingen lämnas då också som ett sista moment i coachningen.

Nöjd-kund-garanti

Skulle köparen mot förmodan vara missnöjd med utbildningen eller kursen kan denne inom 14 dagar efter utbildningsstart häva köpet förutsatt att utbildningen inte har genomförts slutligt. Meddelande härom ska lämnas skriftligt till:  info@mindful.se.

Synpunkter

Att få ta del av synpunkter, kritik och klagomål är viktigt för Mindful. Det hjälper oss att kontinuerligt utveckla våra utbildningar och vår verksamhet.  VD och ledning på Mindful utreder återkopplingen från elever och deltagare samt ansvarar för att eleven eller deltagaren får en återkoppling över vidtagna åtgärder. Genomgång av återkopplingen sker kontinuerligt och i enlighet med Mindfuls kvalitetspolicy.

Synpunkter, kritik och klagomål är välkomna via e-post till info@mindful.se.

Kvalitetspolicy

Mindfuls kvalitetspolicy är ett ställningstagande som utgår från visionen att ”Mindful fokuserar på att skräddarsy varje insats utefter individuella behov. Dessutom genomför företaget utvärderingar både under och efter avslutat uppdrag, inte för att enbart behålla kvalitén utan även höja den!

Mindfuls affärsidé är att erbjuda ett brett utbud av populära utbildningar samt coachning som matchar individens eller företagets önskemål, och då särskilt önskemålet om att få ny eller fördjupad kompetens som ger konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Hos Mindful säkras kundnytta och kundvärde genom:

 • Proaktiv rekrytering av ämnesexperter
 • Analys, dialog och kontinuerlig uppdatering av arbetsmarknadens behov och krav
 • Teknik och lösningar för flexibilitet
 • Planering
 • Genomförande
 • Översyn
 • Ständiga förbättringar av utbildningar i väl strukturerade processer

Kompetensen hos medarbetare på Mindful säkerställs genom att stora resurser läggs ner vid rekryteringen av kvalificerade ämnesexperter. Det är genom Mindfuls rekryteringsprocess möjligt att fastställa ämnesexperternas kunskaper och erfarenheter, och på så sätt anställa rätt medarbetare.

Mindfuls målsättning är att tillgodose och helst överträffa elevers och deltagares förväntningar på flexibilitet, kvalitet samt utbildnings- och coachningsinnehåll. Mindfuls elever och deltagare ska kunna lita på att utbildningarna och coachningen leder till målen de satt uppnås.

För att ständig förbättring sker kontinuerlig översyn och uppdatering av kvalitetsmål med fokus på ansvar, bemötande, resultat och kundnöjdhet.

Den här sidan använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta på vår webbplats ger du ditt medgivande. Läs mer om cookies och ta del av vår integritetspolicy.

Mindful betyder, fritt översatt, uppmärksam, medveten, närvarande. Att göra något ”in a Mindful way” betyder för oss att utföra vårt arbete med själ och hjärta och ge Dig det lilla extra.