Vad fungerar bra och vad skaver i ditt liv? Livshjulet är som ett verktyg som kan användas som en visuell bild för att analysera ens nuläge, hitta struktur och få en helhetsbild över sitt liv.Nedan finner du steg för steg hur du kan skapa ditt livshjul och få lite bättre koll på ditt liv. 1.Dela …

Livshjulet Läs mer »