ledarskap

Ledarskap

”Ledaren är den våg som driver skeppet framåt” – Leo Tolstoj

Ledarskap är ett stort, brett och dynamiskt ämne. En ledare behöver strukturer och strategier för att tydliggöra fokus och orientering. Samtidigt ska ledaren fatta betydande beslut, ta hänsyn till alla förväntningar och krav samt visa förståelse. Ledaren ser framtiden och vägen som ska upplevas för att nå de uppsatta målen.

För att kunna stödja och stärka ledaren i sin roll har vi utformat olika tjänster. Vi erbjuder bland annat en ledarskapsutbildning och stöd i form av coachning. Med dessa tjänster kan vi gå igenom olika moment för att lyfta upp det inre ledarskapet och stärka det med rätt redskap. Målsättningen är att ledaren ska kunna komma tillbaka till sin tjänst med ett stärkt, bättre ledarskap.

”Ett bra mål för att gott ledarskap är att hjälpa dem som presterar dåligt till att göra bra och att hjälpa dem som presterar bra till att göra ännu bättre” – Jim Rohn

Vi arbetar med att medvetandegöra ledarens styrkor och svagheter, intuition samt egna personliga mål. Vi hjälper ledaren agera på ett sätt som främjar hög produktivitet, trivsel och motivation hos medarbetarna. Ledaren ska kunna skapa ett team där alla är delaktiga och strävar efter gemensamt uppsatta mål, där alla bidrar med olika kompetenser och personligheter. Fokusområden vi erbjuder i våra tjänster är bland annat motivation, målsättning, kommunikation, konflikthantering och stresshantering.

Kontakta oss gärna på telefon 08-642 89 50 eller använd vårt kontaktformulär.