• Mindful

Smart Rekrytering - Polstjärnan


I tidigare inlägg talade vi om arbetslaget som ett fotbollslag, som tillsammans ska sträva efter att vinna – beroende på de anvisningar och riktlinjer som ges av lagkapten.

Dessa anvisningar och riktlinjer kan även liknas vid så kallade företagsmål – företagets polstjärna och det som genomsyrar vad företaget vill skapa, utvecklas inom och arbeta för.


Att ha en klar och lysande polstjärna är en viktig faktor för att skapa gemenskap och samhörighet i grupp – därtill för att veta vilka som kan komma att vidare kunna passa i den arbetsgrupp och miljö som en verksamhet strävar efter.

Hur hittar vi denna polstjärna och hur ska vi utefter den skapa en god och hållbar arbetsgrupp?


1) Frågan varför(?)

Denna fråga är viktig i arbetet med ett arbetslag och i rekryteringen av ny kompetens! Att tala om varför man drivs av att arbeta på en arbetsplats och vad som får en att fortsatt motiveras till arbetsuppgifter är viktig att tala om. Därtill är denna en viktig fråga i arbetet med rekrytering – varför önskar en kandidat att arbeta på en specifik arbetsplats, detta utifrån sina värderingar och drivkrafter?


TIPS FÖR EXISTERANDE ARBETSGRUPP: att arbeta med att reflektera kring frågan varför tillsammans i en arbetsgrupp i omgångar kn bidra till ökad förståelse och gemenskap i grupp. Sätt er tillsammans och reflektera kring frågan varför, skapa en gemensam mindmap och se hur hela arbetsgruppen tänker kring den gemensamma polstjärnan.

TIPS FÖR REKRYTERING: att i intervjusammanhang beskriva företagets varför och polstjärna bidrar till ökad förståelse hos en kandidat. Diskutera därefter, utifrån presentation hur kandidaten känner igen sig i beskriven polstjärna: upplevs kandidaten förstå och besitta gemensamma drivkrafter?


2) Halvlek

För att kunna konkretisera och känna sig i kontakt med en polstjärna behövs även så kallade delmål – något som även kan benämnas som ”halvlek”.

Vad har ni för halvlek att se blicka mot och hur ska ni jobba mot denna?


TIPS FÖR EXISTERANDE ARBETSGRUPP: planera in motivationshöjande möten där ni går igenom och tillsammans jobbar mot att se hur ni alla i gruppen kan bidra till att nå halvlek. Vem kompletterar med vad, och tänker ni likadant kring de resultat som ska uppnås i samband med halvlek.

TIPS FÖR REKRYTERING: att kunna ge en inblick i vart en verksamhet är på väg inom kommande halvår, vilka projekt, möjligheter men även utmaningar som väntar och vilken plats en kandidat kommer att kunna ta i detta.Hur arbetar ni tillsammans med er polstjärna?

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla