• Mindful

Smart Rekrytering – Din StartelvaAtt komplettera varandra på ett arbete och besitta olika styrkor är en fördel och ett plus för att kunna möjliggöra utveckling, motivation och därtill även tillväxt hos personal men även för företaget!


En grupp som kompletterar varandra, som är integrerad och inbjuder till mångfald, skapar hållbarhet och god dialog – något som är viktigt för att bevara och behålla kompetent personal.


I dagens rekrytering startar vi många gånger med att skapa en annons utifrån de uppgifter som vi önskar att en specifik anställd ska arbeta med – vi glömmer oftast att först och främst se över vilka resurser vi har samt vilka vi behöver och kan komplettera med för att uppnå just, tillväxt, mångfald och engagemang.Hur ska vi då arbeta för att lyckas med vår rekrytering långsiktigt?


Tänk dig ett arbetslag som ett fotbollslag och er gemensamma arbetsplats som en fotbollsplan. Se därefter över följande steg i skriven ordning:


1) För att bygga ett starkt team behöver teamledare först och främst veta följande:


- Vad ska startelvans mål vara?

- Vad kan startelvan möta för utmaningar och möjligheter?

- Hur ska startelvan motiveras för att uppnå önskat mål?


2) När dessa delar är etablerade kommer vi till byggandet av startelvan:


- Vilka finns idag i startelvan? Och vet dem om våra mål, utmaningar/möjligheter?

- Vem kan komma att fattas i startelvan? Finns det en lucka eller möjlighet till vidare motivation hos andra anställda med en specifik ny profil i laget?

- Hur ska denna/dessa nya teammedlemmar motiveras att bli en del av gruppen?


Utefter dessa steg kommer du som ansvarig för din startelva att kunna utforma just ditt teams specifika behov – därtill även med grund i att vilja skapa gemensamma drivkrafter och en gemensam motivation i hela arbetsgruppen.Hur vill du att din startelva ser ut?Lycka till!

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla