• Mindful

Retoriken i ditt arbetssökande, del 5 – Actio: att kommuniceraSå har vi kommit till den sista delen i vår serie ”Retoriken i ditt arbetssökande”, i vilken vi kommer behandla den viktiga delen- Actio: hur kommunikationen utförs.


Att kommunicera med engagemang och motivation visar på förståelse för den information som vi vill delge eller föra en dialog kring.

Därtill stärker den trovärdigheten – hur troligt är det att vi lyckas ”sälja” in en produkt, tjänst eller idé vi själva ej tror på?För att arbeta med att stärka ditt actio, din trovärdighet i din kommunikation har vi i vår avslutande del samlat ihop tips och riktlinjer:


- Uttrycket – det talade ordets spegel

Hur uttrycker du dig när du kommunicerar det du önska? Och är du medveten om huruvida det talade förstärks av ditt uttryck?


TIPS – pröva att spela in dig själv, alternativt ta hjälp av en bekant, nätverkskollega eller kollega för att få feedback på ditt uttryck.


- Tonläge – din och publikens trygghet

Är rösten stabil och säker på vad den uttrycker? I vissa situationer kan rösten svika på grund av nervositet, otillräcklig kunskap eller osäkerhet i ett ämne. Oftast handlar det om det förstnämnda.


TIPS! Arbeta med att på egen hand balansera din röst och arbeta i ett djupt och stabilt tonläge. Träna detta i olika kommunikativa situationer och uppmärksamma din röst – hur låter den och hur trygg känner jag mig i den?


- Upprepningar – stärk påminnelsen av det du sagt

Att upprepa eller sammanfatta sig och det man kommunicerat är en metod som hjälper dig att fånga upp de viktiga delarna i din kommunikation, därtill att åter igen påminna och uppmärksamma åhöraren om de viktiga delar som du vidare önskar att föra dialog kring.


TIPS! Jobba med tretal, det vill säga tre punkter som du upprepar utefter din kommunikation. Tre viktiga punkter för åhöraren att komma ihåg skapar en tydlighet och hjälper i att fokusera vidare dialog till dessa.Lycka till med din retorik i ditt arbetssökande!

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla