• Mindful

Retoriken i ditt arbetssökande, del 4 – Elocutio: att formuleraHur och vilka ord formulerar man sig med när man ska uttrycka sig i tal och skrift?


Det är viktigt att i skriftlig och muntlig kommunikation arbeta med att skapa en god effekt och tydlighet i det vi vill förmedla vår mottagare.


Det är inte okänt att olika mottagare tolkar given information olika: det är därför viktigt att vi försöker bekanta oss med vår åhörare och läsares ”språk” och därefter formulera oss.


Retorikens Elocutio hjälper oss att identifiera vilka mjuka faktorer vi bör tänka på och ta hänsyn till för att vår kommunikation ska nå fram och skapa möjligheter till vidare dialog.


Nedan finner du de viktiga nyckelord som är av värde att besvara för dig, för att rikta och formulera ditt språk utefter din mottagare:


Mjuka faktorer att besvara om mottagare:

• Situationen – I vilken situation befinner ni er? I vilken situation befinner sig mottagaren?

• Tidpunkten – När träffas ni? Vilken period råder för dina mottagare?

• Plats/miljö – Vart möts ni? Vilken relation har mottagaren till den platsen?

• Kultur – Vilka beteenden har din mottagare?Lycka till med din kommunikation!

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla