• Mindful

Retoriken i ditt arbetssökande, del 3 – Dispositio; att struktureraAtt jobba med en god struktur och tydlig uppbyggnad i din presentation – skriftlig som muntlig – är viktigt för att anpassa samt förenkla för din önskade mottagare.


En tydlig disposition och ett fokus skapar möjlighet för den som tar emot din information att förstå ditt innehåll, ta till sig det och även skapa sig en positiv inställning till en presentation eller ett argument. Samtidigt visar du din mottagare att tid och omtanke har lagts på ditt uttalande – ett tecken på engagemang och motivation!Vilka delar är då viktiga att tänka på i både tal och text?


Nedan följer de punkter som är av värde att jobba med i arbetet med dispositio:


- Exordium (inledning) -

Fokus à Välvilja: utforma en fångande start! Ett tips är att lufta gemensamma nämnare mellan dig och en verksamhet/den du riktar din information till


- Narratio (bakgrund) -

Fokus à Information: för att göra sig förstådd krävs en kort och tydlig informativ bakgrund. Håll dig till frågorna vad och varför


- Propositio (min önskan) -

Fokus à Mål: det är viktigt att vara tydlig med ditt syfte – vad önskar du av denna kommunikation?


- Confirmatio (bevis) -

Fokus à Exempel: ett mål blir starkare av att stödjas med exempel som visar på hur ett mål kan komma att utveckla en situation.


- Recapitulatio (avslut) -

Fokus à Återskapande: en sammanfattning av det du informerat om, där du fångar upp de viktiga delarna kommer att knyta ihop säcken och lyfta de delar som varit viktiga. Tips! Jobba med tre punkter i din sammanfattning, där vardera punkt får stå för en viktig sammanfattningsdel.Hur arbetar du med ditt dispositio?

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla