• Mindful

Retoriken i ditt arbetssökande Del 1 - Samlandet


Inom retoriken talar man om vikten av att veta sitt ”Inventio” – med det menat veta och samla ihop sitt innehåll i form av profil, presentation, bakgrund och kompetenser.


Att arbeta med sitt Inventio ger dig möjligheten att inte endast vara förberedd och trygg i representativa situationer, därtill veta vad och varför du söker dig till en plats, önskar nätverka med en viss målgrupp eller fortsatt strävar mot ett visst mål

– ditt Inventio som du byggt för dig skapar en tydlig vision och målbild av varför du ägnar dig åt och har ägnat dig åt de aktiviteter och uppdrag som varit aktuella!Vad består ditt Inventio av och vilka delar ska du nu undersöka?


Följande kommer viktiga delar at inventera i ditt eget Inventio:

- Meriter (vad har jag ägnat mig åt?)

- Kompetenser (vad kan jag bidra med? Vad är jag bra på?)

- Argument (hur kommunicerar jag om mig och till andra? Hur samarbetar jag?)

- Erbjudanden (vad kan jag bidra med i en arbetsgrupp eller verksamhet?)

- Möjligheter (vad vill jag kunna erbjuda och möjliggöra fr mig själv i min karriär?)Hur ser ditt Inventio ut?

11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla