• Mindful

Målkarta – Del 1

En planering och målkarta kan skapa goda förutsättningar för planering, realisering och därtill motivation att ta sig genom eventuella hinder och utmaningar.


Att arbeta med en målkarta kan ge dig kicken att starta igång det projekt eller den aktivitet som duj upplevt inta ha tid med, eller kanske inte hunnit ta tag i.

Hur jobbar man fram en målkarta och hur kan man motiveras av denna?

Vi kommer i denna vecka att se över målkartan, hur vi kan jobba med denna och vad den kan bidra med i vår utveckling.

Starta ditt arbete med din målkarta genom att sammanfatta följande:


Huvudmål – ”Polstjärnan”

Det är viktigt att ha det långsiktiga målet att blicka mot, som en polstjärna som leder oss i rätt riktning och påminner oss om våra visioner kopplat till målen. Sammanfatta denna utifrån följande punkter:

- Konkret slut – när är jag ”framme” i mål?

- Konkreta strategier – vad behöver jag utföra för typ av aktiviteter för att avklara målet?

- handlingsplan – vilka handlingar är viktiga att jag tar till?

- avstämningar – när ska jag checka av med mig själv att jag är på väg åt rätt håll?


Kom ihåg!

En målkarta kan på verkas av omständigheter och uppstådda situationer i livet, det viktigaste är att trots utmaningar följa sin polstjärna – trots att det ibland kan ta längre tid än planerat


Hur ser din målplanering inför kommande år?

42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla