• Mindful

Det första intrycket

Visste du att forskning visat att intentionen är viktigare än kapaciteten hos en person vid ett första möte med en ny kontakt?

Det första intrycket är ett starkt och viktigt verktyg för oss i vår dagliga kommunikation, där vi ges en möjlighet att beröra och bli berörda. Att få en god start med en ny person eller en ny grupp öppnar upp nya möjligheter: både för oss men även för de som vi möts av!

Vilka är då de viktiga delarna som vi bör tänka på i vårt arbete med det första intrycket? Mindful vill lyfta tre delar, med vilka vi anser att du kan skapa ett positivt och tydligt första intryck hos nya personer i din omgivning:


NÄRVARO

Att arbeta med din närvaro och inte enbart tänka på din prestation är ett viktigt verktyg för att skapa en dialog och släppa monologen i ett samtal. Fundera på vilka signaler du sänder ut när vidare person talar till dig, samt hur du bemöter de signaler som du får: är du en aktiv åhörare eller är du en passiv som fokuserar på sig och sitt?


KROPPSSPRÅK

Ditt kroppsspråk skapar intryck hos den du möter och/eller talar med. Att ha ett öppet och inbjudande kroppsspråk skapar ett fysiskt samspel och en gemenskap som hjälper till att leda den talade konversationen i rätt riktning. Inventera dig och ditt kroppsspråk: är jag fysiskt engagerad i mötet med nya människor (blick, gester, rörelser, positioner) och vad kan jag jobba med att utveckla?


IMAGE

Vad gör mig till unik och inbjudande gällande min profil? Vilka attribut kan jag lyfta, som gör mig trygg och självsäker i mötet med nya människor? Att stärka sig och sina positiva attribut skapar en självsäkerhet som får oss att utmana och våga mer i mötet med ett nytt nätverk. Stäm av vilka attribut som du vill ska stärka dig i dina nya möten.#förstaintrycket #presentationsteknik #närvaro #kroppsspråk #image


27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla