• Mindful

Bli en Digital Doer- Del 4I den avslutande delen av vår föl jetong kommer vi idag att gå in på två viktiga punkter för hur vi varierar vårt innehåll som Digitala Doers. Genom en variation av information och interaktion kommer vi kunna skapa ett intresse för det som vi väljer att arbeta kring i våra sociala medier – därtill även ett engagemang!

Följande två punkter är viktiga att variera: '


Informativa inslag

Fakta, forskning och nyheter kombinerat med vår egen kompetens samt reflektioner kring är en viktig del i den egna digitaliserade profilen. Med informativa inslag kan du fånga en uppmärksamhet och ett intresse hos din målgrupp, som därtill kan fungera informativt och därtill även spridas/delas vidare till andra intressenter.

Viktigt är att, vid informativa inslag arbeta med tydliga källor av vart vi fått vår information. På så vis kan vi stärka förtroendet för vår profil och våra digitala inslag!

Informativa inslag kan handla om bland annat:

- Nyheter

- Ny forskning

- Verktyg och tips

- Egna erfarenheter

- Berättelser/upplevelser

- Intervjuer

Interaktiva inslag

Med hjälp av interaktiva inslag kan du arbeta med att inte enbart informera gällande intressanta upptäckter från dig och din profession. Du kan på detta vis även arbeta med att engagera din publik i att skapa en egen dialog med dig och varandra.

Att ge läsare/lyssnare en möjlighet att delge sin synpunkt eller dela sina delade upplevelser kring ett ämne skapar en gemenskap – som i sin tur bidrar till en starkare sammanhållning i en önskad grupp.

Skapa interaktion i form av:

- Frågor

- Diskussionsämnen

- Uppdrag/”challenges”

Vilken del kommer du starta upp som Digital Doer?

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla