• Mindful

Bli en Digital Doer - del 2I första delen av denna serie talade vi om vilka forum som är viktiga att känna till gällande skapandet av en digital strategi i sitt nätverkande/arbetssökande/eget företagande.


Kommande del kommer handla om hur vi strategiskt arbetar med att veta hur vi på dessa skapar goda digitala relationer med våra följare/kollegor/nätverksgrupper.

Detta kan du enklast göra i tre led:

1) Awareness – Medvetenhet

Att ordna med en profil på våra valda sociala medier är inte slutet på vårt arbete. Det vi härnäst behöver arbeta med är att skapa en medvetenhet gällande de personer som befinner sig i de digitala nätverk som vi önskar skapa en professionell relation med. För att visa medvetenhet för en profil bör vi:

- Kontakta den potentiella profilen; skicka en kontaktförfrågan, en fråga eller tips som kan komma att vara värdefullt för hen. Genom att medvetandegöra en person skapar du möjlighet till utbyte av motivation, kontakter eller möjligheter.

- Attraktion; finns det något du kan erbjuda profilen, som kan vara av nytta för hen? Attrahera och skapa på så vis medvetenhet kring profilens profession och relevansen av er kontakt.


2) Relation – kontakt

Vi kan inte enbart nöja oss med ett inlägg eller en kontaktförfrågan. Att lyckas som Digital Doer handlar om kontinuitet i arbetet med de kontakter som vi skapar kontakt med. Skapa dig goda kontakter genom att hitta ett hållbart schema:

- Veckovisa aktiviteter; såsom delning v inlägg, information eller intressanta kontakter via din egen profil. Dessa kan alla ta del av på egen hand och nyttja när tiden tillåter.

- Månatliga avstämningar; jobba med enkla och korta uppdateringar av profiler som du vill behålla i ditt nätverk. En fråga om rådande situation, kommande uppdrag eller idéer/möjligheter skapar en vidare relation för er att bygga på tillsammans.


3) Community – Gemenskap

- Efter struktur och genomförande av ovanstående delar har du kommit ett steg närmare att skapa dig en Community, en gemenskap som stärker din digitala plattform och därtill bidrar med nya möjligheter och utveckling!

I detta stadium är det viktigt att upprätthålla den goda kontakten med ditt värvade nätverk och därtill vidare jobba med att bidra med inlägg, idéer och därtill även dela med dig av din Community till andra!

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla