• Mindful

Att Byta Karriär - Nyfikenhet är Nyckeln!


Att byta karriär kräver inte enbart förberedelse i form av kartläggning och nätverkande. Att byta karriär kräver att du tillåter dig själv att vara nyfiken!


En nyckel till att lyckas och därtill ha roligt på din resa mot en ny karriär är att arbeta mot målet om att lära sig nya saker. Att inte vara för hård och kritisk mot dig själv, därtill tillåts dig att fråga och pröva dig fram kommer att ge dig en trygg och självsäker start – samtidigt som du lär dig ditt område noggrant!


Hur arbetar vi då med nyfikenhet som vår främsta nyckel?


Läs och lyssna

Vilken information kan du läsa dig till i form av kurser, seminarier, bloggar? Vart kan du anmäla dig för att lyssna på spännande personligheter och profiler som kan lära

Ifrågasätt/reflektera

Har du frågor och tankar som du gärna vill få perspektiv och vidare tankar kring? Bra! Ta med dig dessa och hitta dig tillfällen samt kompetenser att besvara dessa med. Kanske bidrar just du, med en annan tidigare yrjkesbakgrund till nya perspektiv hos aktiva inom området à din relevans och trovärdighet som en tillgång i branschen ökar!

Notera

Till en början kommer det vara mycket att hålla reda på. Därför vill vi rekommendera att du för noteringar och anteckningar om det du lär på vägen och tar del av. Detta material är inte nedast värdefullt för dig att komma ihåg, utan ett starkt värde för när du kommer arbetabhandfast med eventuella uppdrag och tjänster inom din nya karriär.

Skippa stress och oro

Att starta upp ett nytt och livsomvändande som projekt i form av branschbyte kan också trigga viss oro – hur kommer det gå och vad kommer att hända?

Det viktigaste att komma ihåg är att du ej förlorar på att pröva – du har kvar kompetensen i din tidigare bransch och kan gå tillbaka till denna när du känner för.


Känner du dig stressad över ditt byte? Börja smått med att delta i event, samtal eller informationsmöten, eller kombinera färre timmar på nuvarande arbete med att starta upp ditt arbete.

Låt nyfikenheten bli din nyckel på din resa! Lycka till!

42 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla