• Mindful

Att byta karriär – KartläggningFör att få reda på hur dina kompetenser kan komma att komma till användning i andra område, alternativt kan ta dig till vidare möjligheter inom utveckling eller studier behöver du kartlägga dig och din profil.

I del 1 av vår serie ”Byta Karriär” kommer vi ägna oss åt att kartlägga våra kompetenser för att därefter se över vidare möjligheter - ett perfekt tillfälle att använda oss av Mindfuls kartläggningsmatris!Teckna ner din profil under dessa punkter – se till att få med alla delarna i matrisen för att säkerställa att du tar hänsyn till alla dina delar i din profil.

Hur ser din profil ut? Vad ser du för mönster och vart skulle du kunna använda dina kompetenser mer?

Passa på att efter avslutad matris se över och undersöka marknaden – vilka roller skulle passa dig och dina drivkrafter som du finner i din matris?

39 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla