Mindful Schools Sweden

Med själ och hjärta

Vi har vidareutvecklat Mindful-konceptet och riktar oss här till barn och ungdomar som befinner sig i sina viktigaste livsprocesser, nämligen skolan. Dagens studenter har behov av att kunna skapa sig ett harmoniskt tänk i sin skola, där deras miljö påverkar resultat. Mindful Schools lägger fokus på studenterna, skolverksamheten och studiemetoderna. Vi använder oss av moderna och studerade metoder, där vi har studenterna i centrum.

Vi ser till att studenterna kan utvecklas in a mindful way och därmed bidrar vi till en bättre skolframgång. Läs gärna mer om Mindful Schools Sweden direkt på hemsidan, eller kontakta oss för mer information om hur vi arbetar.

“Alla barn har gnistan inom sig, allt vi behöver göra är att tända den.”