Work Desk

För deltagare i Mindfuls program

Inloggning till olika plattformar

Deltagare i Stöd och matchning hos Mindful AB

Varmt välkomna till vår egna plattform för att boka in dig till aktiviteter, seminarier och även ta del av information gällande ditt program.
 

Studenter som studerar hos Mindful AB

Varmt välkomna till vår läroplattform via Skillboost som ger dig möjlighet att ta del av kursinnehåll, ha kontakt med kurskamrater och lärare, samt genomföra prov/inlämningar mm.

Virtual Team Meeting