Vi på Mindful – Akbar berättar & tipsar

mars 11, 2019
Natalie Moradi

Akbar rätt

 

Denna vecka kommer ni att få lära känna oss och Mindful som företag, hur vi startades, vilka vi är och hur vår vardag ser ut!

Vi rivstartar måndagen med en presentation av Mindful av företagets grundare – Akbar Moradi, som kommer att dela med sig av sin resa och därtill komma med några tips.

Hur startades Mindful?

Företaget Mindful startades till en början av fyra stycken chefer, en av dessa var jag. Till en början hade vi som mål att utbilda och kompetenshöja människor samt företag inom IT – vi började därför resan med spetskompetens inom IT- utbildningar till stora och små kunder runtom i landet.

År 2003 började jag driva företaget på egen hand, med syftet att bredda Mindfuls utbildningskoncept till att innefatta utbildning inom vidare ämnen, såsom som starta eget och hantering av databas hos myndighet – ett utmanande men spännande steg!

Det ena ledde till det andra och Mindful breddade med tiden sin utbildningsrepertoar till att innefatta även utbildning inom ekonomi, administration, sälj, ledarskap. I samband med utökandet av kurserna kom efterfrågan om coachning, något som jag och kollegorna fastande för och började utveckla.

På den vägen bar det av och har burits sedan starten – innovativ utbildning och coachning i ett!

 

På den vägen bar det av och har burits sedan starten – innovativ utbildning och coachning i ett!

 

Vad står Mindful för?

Mindfuls syfte är att hjälpa människor och företag att växa med hjälp av sin egen inneboende kraft, oavsett förutsättningar, bakgrund, erfarenhet eller tidigare kompetens.

Många förknippar företaget med mindfullness, något som vi tidigare eller i dagsläget ej arbetar med. Däremot arbetar alla på Mindful efter ledorden uppmärksam, medveten och närvarande – ett slags mindfulness-tänk!

Om en inte kan förstå ett problem, kan en inte heller förklara eller lösa det.

Om vi inte kan förstå kunden, kan vi inte heller hjälpa dem.

Att arbeta uppmärksamt, medvetet och närvarande ger oss på Mindful en möjlighet att bemöta och behandla alla individer med rätt verktyg, approach och motivation.

 

Om en inte kan förstå ett problem, kan en inte heller förklara eller lösa det. Om vi inte kan förstå kunden, kan vi inte heller hjälpa dem.

 

Dina bästa tips till personer och/eller företag som ska starta med nya projekt eller sträva mot nya mål?

Det är viktigt att du förstår och tydligt kan klargöra, för dig och andra aktiva i ditt projekt eller din verksamhet, vad du önskar att åstadkomma och hur du önskar att åstadkomma detta.

Det behövs en vision för att få en idé, men det behövs en plan och en tro för att driva din idé framåt.

Bestäm dig för att leverera det som ligger dig om hjärtat och det du ser att du eller andra behöver, gör det med kvalitét och öppenhet. På så vis visar du på hållbarhet och passion – ett minnesvärt koncept!

 

Det behövs en vision för att få en idé, men det behövs en plan och en tro för att driva din idé framåt.