Utmaningar – Omedvetna skrämselpunkter

maj 22, 2019
Natalie Moradi

utmaningar

I vissa delar av vår karriär, vid vissa tidpunkter eller tillfällen överraskas vi av utmaningar – både professionellt men även privat.

Vi kan inte alltid rusta oss för att utmaningar inte ska komma vår väg, men desto bättre så kan vi rusta oss själva för att veta hur vi ska hantera dessa utmaningar och se dem som en möjlighet till utveckling och lära.

 

Viktigt för att kunna ta sig an en utmaning är att identifiera vilka skrämselpunkter som hindrar just dig från att eventuellt ta dig vidare och framåt – dessa är de viktigast att identifiera för dig i början av en uppstådd utmaning.

 

Vilka möjliga skrämselpunkter kan påverka mitt engagemang och möjlighet till att se på utmaningar med en positiv attityd? Nedan följer en lista:

 

NEGATIVA FÖRVÄNTNINGAR – du sätter från början en nedlåtande ton till din förmåga och möjlighet till att hantera en utmaning.

NYCKEL – Inre motivation: jobba med att skapa dig en positiv inställning till att du har det som du behöver och önskar för att motiveras inför en utmaning. Detta i form av att se över dina pågåeden aktiviteter, miljö som du befinner/arbetar/lever i, känslan av samhörighet samt att du arbetar med att kontinuerligt kompetenshöja dig själv.

 

SJÄLVKRITISK SKIVA – du skapar dig förutfattade meningar om vad du kan åstadkomma utifrån tidigare upplevelser eller händelser och hur dessa har format dig.

NYCKEL – Dina mål och förväntningar: utveckla och tydliggör dina mål och förväntningar. När du fokuserar på framtiden och vad du vill åstadkomma tar du fokus från det som tidigare skett eller utspelat sig. Fokus är framåt!

 

STÄNDIG JÄMFÖRELSE – du jämför dig med andra runtom dig, både personligen men även digitalt på distans.

NYCKEL: Signifikans – istället för att fokusera på andra och deras process ska du fokusera på att tydliggöra och skapa dig din egen profil och eget fokus. Se över vad som gör dig speciell genom att tydliggöra v ad som får dig att sticka ut, vilka speciella kompetenser du har samt vilken viktig kunskap du besitter.

 

PERFEKTIONSKRAV – du vill endast arbete med förutsättningen att du för dig själv kan garanterar att ett resultat eller ett utfall blir perfekt. Om detta inte kan garanteras vill du ej fortsätta övervinna en utmaning.

NYCKEL: Fokus Utveckling – fokusera på det du kan komma att lära eller dra nytta av i en utmanande situation. Sätt som mål att lära och utveckla nya kunskaper hos dig själv, på så vis välkomnar du att omständigheter ger dig oväntade uppgifter som eventuellt inte får ett perfekt utfall, men som i sin tur skapar utvecklingsvärde hos dig framöver.

 

KATASTROFTÄNKANDE – att tänka och utspela de mest hemska scenarier och utfall av en utmaning som du kan komma att tänka på.

NYCKEL – Bidra: genom att sätta vad du kan komma att bidra med till något eller någon i fokus ger du dig möjlighet att byta perspektiv och arbeta utifrån möjligheter och omständigheter för andra involverade eller berörda.

 

Se över vilka som är dina skrämselpunkter, jobba med dessa och använd vid kommande och spännande utmaningar!