Tro På Dig Själv

mars 18, 2019
Natalie Moradi

53898224_429668141175786_2158457710348075008_n

 

I denna vecka ska vi arbeta med att stärka, förtydliga och utveckla självförtroende – hos oss men även hos andra i vår samvaro!

Att tro på sig själv, sina förmågor och kompetenser, är en viktig grundpelare för att vi ska behålla våra positiva känslor om oss själva och vad vi kan åstadkomma. Det är även viktigt för att vi ska veta samt känna av vårt värde, utan att låta negativa kommentarer eller kritik förminska denna hos oss.

 

Ett gott självförtroende skapar som vi kan se möjligheter – men hur möjliggöra vi då och arbetar med att skapa oss ett gott självförtroende?

 

Viktiga punkter att arbeta med och se över är följande:

Din Miljö – vilka eller vilken miljö befinner du dig i? Känner du dig trygg i denna?

Vår miljö är en viktig del i arbetet med självförtroende – om vi inte hittar en trygghet i vår miljö, har vi även svårt att hitta en trygg punkt i oss själva. Stäm av vad du skulle behöva komplettera, exkludera med din miljö, alternativt om du bör byta eller testa en annan miljö. Det kan handla om din arbetsplats, skola, studiemiljö.

Dina Situationer – vilka situationer befinner jag mig i och vilka vill jag befinna mig i?

Situationer som du befinner dig i, både privat, i arbetslivet eller i din sociala sfär kan påverka hur du upplever ditt självförtroende. Utsätter jag mig för saker som jag inte motiveras av, som drar mig till negativa tankar om mig och min kompetens, eller skulle jag behöva utmana mig för att hitta en motivation hos och för mig själv?

 

Dina Relationer – har jag motiverande relationer och är jag motiverande tillbaka?

Relationer, såväl som i arbetslivet som hemma, är viktiga beståndsdelar för att du ska känna dig betydande och uppfylld av vad du kan och har att erbjuda. Att befinna sig i samvaro med personer som ser ditt värde och därtill kan bekräfta det på ett konstruktivt vis är personer som stöttar dig i att stärka samt behålla ditt självförtroende. Hur ser dina relationer ut? Vilka lyfter dig och vilka tynger dig?

 

Dina Aktiviteter – ger jag mig utrymme att göra det jag kan och vill?

Att ge dig själv tid till aktiviteter som uppfyller dig med positivitet är viktigt för att kunna känna belöning och utveckling. Stäm av om du ägnar dig åt aktiviteter som ger dig glädje och inspiration till att stärka dig och din kunskap. Våg anmäl dig till den där kursen, ta tag i att delta i din där prova-på – dagen!

 

Hur arbetar du med att stärka ditt självförtroende?