Utbildningsprogra_for_din_skola

Grundläggande datautbildning

Vi erbjuder en utbildning som stärker deltagarnas självförtroende samtidigt som den ökar deras förutsättningar att få en anställning. Vi ger deltagarna kunskaper om datorn som ett arbetsredskap.

Utbildningen riktar sig till personer som behöver en introduktion till datorn, söker efter arbete via datorn eller vill utveckla sina kunskaper för att kunna använda sig av datorn i fler sammanhang.

I utbildningen får deltagarna lära sig:

  • Allmän IT-kunskap, Windows
  • Basic MS Word, Excel, PowerPoint
  • Internet, Outlook
  • Arbetssökning via Arbetsförmedlingen
  • Förbättra CV och dina ansökningshandlingar