Utbildningsprogra_for_din_skola

Grundläggande ekonomiutbildning

- Bokföring och Redovisning

Utbildningen ger dig möjligheten att skapa en förståelse för ekonomin, där du ska kunna arbeta med varje moment efter avslutad utbildning. Syftet är att ge deltagarna den kompletta och korrekta grundläggande basen för att arbeta mer självsäkert och effektivt. Utbildningen startar upp som en introduktion men går även in på väsentliga områden.

  • Lagar och förordningar
  • Bokföringens grunder – dubbel bokföring – att använda debet och kredit
  • Kontering – att använda sig av en kontoplan
  • Kontering och bokföring (både manuellt och på dator)
  • Rapporter – resultat- och balansrapport
  • Hantering av moms, skatter och arbetsgivaravgifter
  • Skattedeklaration; moms och arbetsgivaravgifter