Utbildningsprogra_for_din_skola

Fördjupade kunskaper i ekonomi

Utbildningarna vänder sig till personer som dagligen arbetar med ekonomi, bokföring och redovisning. Våra utbildningar har de senaste uppdaterade arbetsmetoderna och består av lärare som bär på en pedagogisk förmåga som du kan ha nytta av.

Fortsättningsutbildning bokföring och redovisning

 • Kontering, bokföring och rapportering
 • Avstämningar av konton
 • Hantering av EU-moms, omvänd skatteplikt
 • Bokslutsarbete – förbereda
 • Sammanställa och presentera bokslut

Lär dig SPCS/Visma Administration eller Visma Lön

 • Spcs/Visma Administration, programmets struktur
 • Genomgång av inställningar, register, förslag till lämpliga arbetsgångar
 • Kunder och fakturering – bokföring av fakturor och inbetalningar
 • Leverantörer och fakturor från leverantörer – bokföring av fakturor och utbetalningar
 • Verifikationsregistrering
 • Bokföringsmallar och automatisering av återkommande affärshändelser
 • Visma lön – programmets struktur
 • Genomgång av inställningar, register, förslag till lämpliga arbetsgångar
 • Avvikelseregistrering – lönekörning – skattedeklaration
 • Avstämningar
 • Export till SPCS/Visma av bokföringsfiler
 • Semesterhantering
 • Kontrolluppgifter