ekonomi

Ekonomiutbildningar

Redovisningens rapporter är ett av de mest betydelsefulla verktygen ett företag kan använda sig av för att nå bättre affärer och resultat. Däremot handlar det inte enbart om att kunna beskriva rapporten, utan fokus ligger på att finna förståelsen för att därefter kunna välja sin organisations styrning mot framtiden.

Efter utbildningen ska ni ha förståelse för förhållandet mellan den ekonomiska redovisningen och företagets affärsverksamhet och värde. Ni ska även kunna tolka och nyttja den ekonomiska informationen i er verksamhet för att uppnå företagets ekonomiska mål.

Vi har valt att erbjuda olika utbildningsnivåer, då det är viktigt att kunna förstå grunderna innan man väljer att fortsätta utvecklingen. Våra lärare har god erfarenhet och kompetens i ämnet, samtidigt som de har en pedagogisk ådra. Utbildningarna har teoretiska beskrivningar i kombination med praktiska övningar, ett konkret upplägg med individuell anpassning för bästa resultat. Målet är att ni direkt efter utbildningen ska kunna använda era nyvunna kunskaper i arbetet.

Kontakta oss gärna på telefon 08-642 89 50 eller använd vårt kontaktformulär.