tjanster

Tjänster

Våra tjänster är utformade och noga utvalda med allra högsta kvalité. Med syfte att öka er organisations framgångar genom de helhetslösningarna vi levererar. Om du är nöjd med oss har vi lyckats med vårt mål!

Ledarskap
Vi erbjuder flera olika möjligheter för ledare att stärka sina styrkor och möta sina brister. Bland annat en ledarskapsutbildning som sker i en fiktiv övningsmiljö, där ledaren får möjligheten att utöva sina teoretiska kunskaper direkt i praktiken. Förutom detta stärker vi teambuilding, teamcoachning och kommunikationen med hjälp av vårt testverktyg. Vi har även coachning som riktar sig till ledare, där coacherna är certifierade enligt ICF, International Coach Federation och har en lång erfarenhet i ledning.

Ekonomi
För att stärka dina kunskaper genomför vi ekonomiutbildningar i olika nivåer. Vi har även möjligheten att möta era önskemål och behov, då vi har resurserna som krävs. Vi håller oss ständigt uppdaterade till de senaste för att ge dig den bästa möjliga utbildningen.

Sälj med framgång
Ett framgångsrikt hjälpmedel som utvecklat flera organisationer i sin försäljning. Utbildningen har ett unikt koncept, där vi har möjlighet att möta er i ert behov.

Juridik
Vi genomför seminarier och kortare kurser i juridiska ämnen med inriktning mot företagsvärlden. Förutom detta har vi lång erfarenhet av att stödja individer att starta eget på ett korrekt sätt från början, vi ökar självsäkerheten där företagaren har möjlighet att lägga fokus på rätt områden istället för att tvivla på de olika processerna.

Coachning
Identifiera, kartlägg, utforska och utveckla dina drömmar, behov och mål i livet med hjälp av vår coachning. Våra coacher är diplomerade, samt certifierade enligt ICF, International Coach Federation. De är erfarna och har de rätta egenskaperna som kan utveckla dig som person, både privat och professionellt.

Unikt utbildningsprogram för er organisation
Har du andra specifika önskemål för just dina anställda? Kombinerad företagsutbildning och konferensresa utomlands? Aktuella seminarier för anställda eller kunder? Föredrar du att studera på distans? Med oss är allt möjligt. Kontakta oss gärna så vi kan se hur vi kan möta era behov och önskemål.