Stressorer

mars 26, 2019
Natalie Moradi

55591747_2098274476959062_4946464648837726208_n

Denna vecka kommer vi ägna åt att uppmärksamma och arbeta med stress och hur vi kan komma att hjälpa oss förebygga den.

Idag kommer vi att ägna åt de så kallade ”stressorerna” – faktorer som är både psykiska, fysiska och sociala, som kan komma att påverka och skapa stress för oss i vardagen – både kortsiktigt och långsiktigt.

Att vara bekant med stressorerna och veta vilka de är kan hjälpa oss att identifiera varför vi upplever stress och hur vi kan komma att lätta på den, genom att behandla den eller de stressorer som vi identifierar.

 

Vilka är de stressorer som vi bör ha kännedom om?

 

Psykiska stressorer – här talar vi om punkter såsom egenvård, kontroll, brist på omsorg av oss själva, uppskattning av oss själva, höga krav men även minskad självkänsla.

För att identifiera dessa kan följande frågor vara till nytta av stämma av med dig själv:

- Hur ser mina arbetsdagar ut?

- Vad ägnar jag för lite tid åt?

- Vad ägnar jag för mycket tid åt?

- Lägger du tid på det som är viktigt för dig?

 

Fysiska stressorer – punkter som räknas som fysiska stressorer är vår miljö – både till utseende, ljud, värmenivå och upplevelse, beteenden från vår omgivning och därtill sjukdomar.

Ställ dig följande frågor för att identifiera dessa:

- Hur ser min arbetsmiljö ut?

- Hur ser min hemmamiljö ut?

- Är ljud, ljus och värme där jag arbetar och befinner mig behagligt?

 

Sociala stressorer – denna del uppmärksammar och lyfter de stressorer som behandlar dina sociala relationer, ditt arbete och utförande av detta men även arbets – och nätverkande relationer

Se över följande frågor för att checka av om eventuella sociala stressorer finns hos dig:

- Upplever jag eventuella separationer eller komplikationer i förhållande?

- Känner jag mig trygg i mitt arbete?

- Fyller jag min vardag med människor som lyfter mig?

 

Att stämma av stressorerna för att sedan se över vilka vi behöver jobba med är ett ständigt pågående arbete som vi behöver ta till vara på för att bevara en god balans och hälsa i vårt vardagsliv.

 

Vilka stressorer upplever du att du behöver lyfta och arbeta med?