Självcoachning del 3 – Att stötta dig själv

juni 14, 2019
Natalie Moradi

blumma

Att stötta sig själv i både framgångar och motgångar är en utmaning – men en viktig nyckel för att undvika kritiskt tänkande och negativitet från andra individer i en situation. Genom att stötta dig själv i det du tror på och utvecklar hos dig själv ger dig motivationen att fortsätta, trots att stödet från omgivning inte är den önskade.

Därtill att våga stå upp för sina idéer, åsikter och drivkrafter kräver att vi kan stötta oss själva.

 

Hur gör vi detta?

Nedan kommer några nycklar och övningar som kan komma att hjälpa dig i att stötta dig själv:

Bromsaren och stopparen

Vem, vad eller vilka är dina bromsare och stoppare. Ta en stund och reflektera kring vad som hindrar dig i ditt tänkande och din utveckling. Gå sedan vidare med arbetet att avlägsna bromsaren och stopparen – skriv ner och påminn dig!

 

”Inte alla” – tänket

Alla i din omgivning kommer inte att tänk och tycka som du önskar, likaså gäller dig! Medvetandegör och arbeta med att förklara för dig att ”inte alla” tänker på samma sätt – och det är ok!

 

Träna – människa

Ta stöd i en bekant eller någon i ditt nätverk att träna på: träna att stå upp för dina åsikter, dina mål och därtill din självkänsla -övning ger färdighet!

Säcken

 

Övningen Säcken ger dig möjlighet att ställa dina utmaningar på sin spets och faktiskt möjliggöra samt riva dem!

Töm din säck och skapa möjligheter genom att omformulera och arbeta med följande påståenden:

1) Jag skulle aldrig våga –> Jag ska pröva en gång

2) Jag har aldrig kunnat –> Jag ska försöka att….

3) Det är mitt öde –>Det här ska jag förändra

4) Jag har aldrig varit sådan –> Jag vet en sak som jag vill kämpa för att komplettera mig med!

 

Vilka är dina verktyg för att stötta dig själv?