Självberöm = bra beröm!

juli 22, 2019
Natalie Moradi

67359569_2265409323789373_544482633430597632_n

 

Det sägs att självberöm kan lukta illa – varför inte jobba på att låta det lukta gott?

Att ge sig själv beröm för de aktiviteter, situationer och möjligheter som vi skapar och genomför är något som gemene en av oss ska se som sin fördel. En vinst som ska firas och motiveras till oss själva!

 

På följande vis kan du arbeta med och coacha dig själv med självberöm:

- Tala om när du gjort rätt: I en situation, en uppstådd händelse, ett agerande eller en aktivitet

- “Ibland” är ett viktigt ord – använd det ofta: ibland har vi en bra dag, ibland har vi en mindre bra dag. Det är viktigt att påminna sig om att ett tillstånd eller en situation inte varar för evigt!

- Exemplets makt: visa dig själv exempel på när det gått bra. Notera och beröm dig själv – stora som små händelser.

- Närvarande i reaktioner: att reagera är viktigt! Hur du mår är en känsla som ska kännas inom dig – Känn!

- Var positiv i aktioner: hur du agerar är ditt beslut – own it och jobba vidare med det.

 

Hur arbetar du med självberöm?