Online & Offline Nätverkande

april 18, 2019
Natalie Moradi

nätverk

När du vet vem och vilka du önskar vara en del av ditt nätverk är det dags för arbetet med att veta vart du hittar en kompetens och den kunskap som du önskar i din nätverkskrets. Nedan kommer en guide i hur du arbetar med att finna önskade förmågor – på olika vis:

1. Online nätverkande:

Med hjälp av dagens teknologi och möjligheter finns det nu fler alternativ och vägar till att skapa sig ett bredare nätverk – något som kan vara av vinst att nyttja i sitt arbete med nätverk samt nätverkande. Online nätverkande ger oss möjligheten att bredda vårt nätverk inom olika branscher, på olika nivåer.

Arbeta med…

- LinkedIn-kontakter, finn fler som du kan dela erfarenhet och kompetens med

- Specialiserade forum, där du kan hitta specifika kompetenser och dela dina funderingar med

- Företag-verksamhetsnätverk, som kan skapa en möjlighet till goda relationer med större grupper personer

- Facebook/Twitter, en möjlighet att nå till en större massa med ilägg, inslag eller aktiviteter

Tänk på…

- Äkta & uppdaterat innehåll, viktigt är att vara rak och ärlig i sin profilering

- Återkoppling, feedback och respons, för att vidare skapa en långsiktig relation med kontakter

- Dela värdefull information, som du kan bidra med och skapa nytta med hos andra!

 

2. Offline Nätverkande:

Därtill får vi inte glömma det viktiga med att möta och bemöta våra kontakter i det faktiska och reella rummet – ett värde och en möjlighet som många gånger skapar vidare samtal och diskussioner. Offline nätverkande ger oss till skillnad från det som sker online därtill en möjlighet att fördjupa din kontakt med ditt nätverk.

 

Arbeta med…

- Engagemang i organisationer och nätverk, en möjlighet att lära känna och samarbeta med ditt nätverk

- Korta kurser och utbildningar, som kan leda till nya möjligheter och alternativa lösningar

- Egna träffar, där du anordnar möte med en eller fler för diskussion, samtal eller idéspaning.

 

Tänk på…

- Visitkort eller cv, så du har en presentation av dig själv

- Förberedelse, som gör det möjligt för dig att känna dig trygg och säker i specifika situationer

- Positiv attityd, där du ser alla möten som en möjlighet att utvecklas och förbättras på någon form av nivå.

 

Vi på Mindful vill rekommendera en blandning av både online och offline nätverkande – där du ger dig själv en möjlighet att arbeta på både bredden och djupet med de personer som kan komma att motiveras av din expertis och kunskap och vice versa!