Maria Callin

Maria_CallinMaria har många års erfarenhet av att arbeta med lärande, ledarskap och Lean. Hon är utbildad pedagog och har kompletterat med studier i Neuro Linguistic Programming (NLP), förändringsledning, projektledning samt organisation och ledarskap.

Maria skapar framgång och resultat genom att sätta tydliga mål, skapa struktur och genom att ta tillvara människors olika styrkor för att nå ett bra samarbete. Hon trivs när hon får bidra till att människor utvecklas, när hon får driva förändringar och omvandla kunskap till handling.

Hon har tidigare jobbat som lärare på Åsö grundskola och var då även delaktig i att bygga upp verksamheten. På AstraZeneca var hon under 7 års tid utbildningsansvarig på en fabrik och jobbade också med att implementera Lean. År 2010 startade hon ett företag inom strategisk kompetensutveckling och sedan januari år 2013 är hon projektledare/platschef hos Mindful AB.

Projektledare/Platschef

E-post: maria.callin@mindful.se

Tele: 08- 642 89 50