Linda LjunggrenLinda__Ljunggren

  • Beteendevetare/Pedagog
  • Diplomerad Coach
  • Utbildare/Föreläsare
  • Personlig utveckling
  • Hälsa & livsstil
  • Arbetsliv & karriär

”Lev din fulla potential”

Linda är utbildad beteendevetare med en kandidatexamen i pedagogik samt även diplomerad ICF-coach. Hon har en bakgrund som konsult och har skaffat sig en bred erfarenhet inom många olika områden och företag. Den röda tråden har alltid varit människor; jobba tillsammans med andra mot gemensamt mål, ge service, stötta, utveckla och coacha. Det starka intresset för människor har fört henne in i branscher som HR, rekrytering, träning och hälsa där hon verkat i olika roller.

Som person är Linda en lyhörd och kommunikativ relationsbyggare som har sin största styrka i sitt starka engagemang och genuina intresse för individers välmående och utveckling. Hennes drivkraft handlar om att hitta varje människas unika potential och vägleda denne till att leva och verka i enlighet med sig själv och sina värderingar.

Utvecklings- och förändringsarbete ligger henne varmt om hjärtat där fokus ligger på att jobba såväl coachande som utbildande. Detta genom samtal, föreläsningar och workshops på både individnivå och för grupper. Med sin förmåga att se tillväxtpotential i andra vill hon motivera människor till att hitta sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en plan, planera och uppnå önskade mål.

Coach

E-post: linda.ljunggren@mindful.se
Tel: 08-642 89 50