Christos Gultidis

Christos

Christos har mer än 30 års erfarenhet från IT-branschen som PC- och Nätverkstekniker, IT-ansvarig, utbildare, författare och projektledare. Erfarenheten började med arbetet som PC-tekniker och nätverkstekniker för ett av Sveriges största IT-företag. När företaget lanserade sin första persondator år 1983 var han med.

I slutet av 80-talet arbetade Christos på flera olika IT-företag som kursledare för operativsystem, nätverk och avancerade PC-tekniks kurser. Han främsta specialitet under denna period var att förbereda deltagare inför certifiering av CompTIAs A +
Certification, den internationella PC-teknikcertifieringen.

Efter ett antal år valde Christos att driva eget utbildningsföretag i Grekland samtidigt som han arbetade som datakonsult och publicerade flera IT-handböcker. Den senaste boken som lanserats på marknaden handlar om hur föräldrar kan skydda sina barn och ungdomar från nätets faror. Ämnet ligger Christos varmt om hjärtat. Han håller gärna föreläsningar i ämnet och ser vikten av att sprida kunskaperna.

Förutom karriären inom IT-branschen har Christos ett stort fritidsintresse för sport och natur Därigenom har han dels ansvarat för det grekiska landshockeyförbudet, dels arbetat som reseledare med ansvar för utflykter i den grekiska naturen. Christos befinner sig gärna ute i det fria och vandrar i naturen.

IT-Manager

E-post: info@mindful.se

Tele: 08-642 89 50

Mobil: 072-264 66 45