Akbar MoradiAkbar_VD

  • Grundare av Mindful AB
  • Affärsutveckling
  • Diplomerad coach
  • Ledarskap
  • Pedagogik & Utbildning

 

”Pionjären inom affärsutvecklande coachning”

Akbar Moradi har arbetat och verkat som företagsledare inom en rad företag sedan 1996. Hans karriär började år 1985, då han tog sig an rollen som it – chef för en av Sverige största utbildningsföretag Lärdata.

År 2002 påbörjade Akbar Moradi resan med företaget Mindful och har sedan dess varit verksam inom en rad olika projekt, samarbeten och uppdrag, detta inom ramen för ledarskap, coachning och utbildning. Han har varit med och utvecklat innovativa lösningar i form av personalprogram, kommunikationsförändringar samt affärs- och strategiutveckling i tjänsteföretag och inom offentlig sektor.

Akbar tror på individen, förmågan hos varje enskild person och tror på att alla har en möjlighet till att växa och utvecklas i den takt och det omfång som en önskar – med rätt coachning och utbildning kan alla komma långt!

VD

E-post: akbar.moradi@mindful.se
Tel: 08-642 89 50
Mobil: 073 -753 01 39