filosofi

Filosofi

Mindful är en lärande organisation. Det betyder att vi tror att kunskap växer ju mer man delar med sig av den. Viktiga ord för oss är öppenhet och flexibilitet. Mindful vill ha konstruktiva och givande dialoger med sin omvärld. Har du någon gång ringt till konsulter som talat om för dig hur din verklighet ser ut? Mindful gör tvärtom: vi lyssnar på kunden och möter verkliga behov.

Vi som är anställda på Mindful har industriell och tjänsteproducerande bakgrund och flera års erfarenhet av operativt och strategiskt arbete med utbildningsfrågor och pedagogik. Flera av oss har haft ledande befattningar inom utbildningsföretag.

Syftet med Mindful är att utifrån våra anställdas samlade erfarenheter utveckla pedagogiska totallösningar där människa och teknik integreras samt vidareutveckla och använda dessa i vår lärande organisation.