Mindful får högst betyg ännu en gång!

augusti 12, 2017
Natalie Moradi

Arbetsförmedlingen ratingsystem ger ännu en gång Mindful AB högst betyg för leverans av det arbetsmarknadspolitiska programmet “Kundval – Stöd och matchning”.
Enligt denna granskning har Mindful varit en av de leverantörer som visat på flest och bäst resultat, vilket innebär att arbetssökanden har under perioden de deltagit i programmet kommit i självförsörjning genom arbete, studier eller att ha startat eget företag.

För att läsa mer om vårt program kan ni klicka här eller kontakta oss direkt på 08-642 89 50.