Mina Erövringar

februari 22, 2019
Natalie Moradi

motivation

 

Stämmer du av dina tidigare erövringar med sig själv? Ser du över vad du sen tidigare utvecklat och förbättrat för sig själv, din situation eller för andra och deras situation?

 

Att blicka tillbaka på vilka motgångar, hinder och utmaningar som du har tagit dig an i tidigare situationer stärker inte enbart din nuvarande profil och boostar din motivation – det ger dig även möjlighet att inspireras i hur du vid nästkommande utmaningar kan tänka och arbeta utifrån tidigare erfarenhet!

 

 

Ta hjälp av denna mall för att stämma av dina erövringar:

erövringslinje

Fyll in dina erövringar i tidslinjen, dessa kan vara stora, små, ha olika betydelse för dig och din process.

 

Reflektera även kring: hur kändes det att vara med om dessa erövringar? Vad lärde du dig av dessa? Hur kan du använda dig av denna erfarenhet framöver?

 

Dina erövringar är många och viktiga! Som din egen projektledare för din process är det även viktigt att vid sidan om nya mål och utmaningar stämma av vinster i livet – oavsett små eller stora!

 

Grattis till dina erövringar!