Länka på LinkedIn

februari 08, 2019
Natalie Moradi

länkapålinkedin

Har du testat att förmedla en profils kompetens eller kunskaper till en vidare kontakt, som med hjälp av hen kan komma att gynnas av eller lyftas i sitt eget arbete?

 

Att länka samman människor är inte bara en god gest om välvilja, utan ett professionellt verktyg för att arbeta fram optimala arbets- eller kommunikationsgrupper som tid till tid kan stöttas och motiveras av varandra – till och med skapa nya koncept och idéer!

 

Hur går jag till väga för att länka rätt personer?

 

  •  Se över din kontaktlista, stäm av var dina kontakter befinner sig och vad dessa gör i dagsläget
  •  Stäm av kontaktlistans intressen och tidigare erfarenheter som döljer sig på deras profiler.
  •  Sök via specifika sökord med hjälp av hashtags, på så vis kan du se vilka av dina bekantskaper som kopplas ihop med specifika ämnen och begrepp
  •  Se över vilka av dina kontakter som kan gynnas av några av dessa ovanstående kompetenser, vilka kan komplettera varandra eller skulle intressera sig för varandra pga liknande bakgrund. Kanske hittar du flera personer under samma hashtag, som du enkelt kan länka till varandra?
  •  Testa! Testa dig fram i kontaktdjungeln och se vilka som skulle kunna ”matcha” med varandra

 

Kom ihåg! Du är en viktig referens mellan de personer som du matchar, kom ihåg att en tydlig presentation och beskrivning är av högsta värde för att gör ett gott intryck som förmedlare mellan de två nyfunna kontakterna!

 

Vilka skulle du vilja länka ihop med varandra?