Kompetens och styrka del 1 – Afformationsmetoden

januari 14, 2020
Natalie Moradi

cards-416960_1920

Personlig styrka är att bestämma hur du vill må – vad du vill göra och sedan göra det som krävs för att uppnå det!

För att kunna uppnå önskade mål kan du lära dig att arbeta med så kallade afformationsmetoden – ett verktyg som hjälper dig att sätta ord på handlingar och sanningar om dig och din profil.

Afformationsmetoden baseras på teorin som går under namnet ”Law of attraction” (direkt översatt ”lagen om attraktion”) som menar på att positiva känslor väcker positiva handlingar, samt att negativa tankar väcker negativa handlingar: vi agerar helt enkelt utifrån den positiva eller negativa attityd som vi upplever inom oss gällande oss och vår situation!

 

Utifrån denna teori har Afformationsmetoden utvecklats, och denna går i arbetet med ditt stärkande av din kompetens och styrka att arbeta med på följande vis:

 

Ställ upp de negativa sägelser eller tankar du har gällande dig själv – skriftligt

Ex: ”Jag är inte rik”, ”Jag är inte känd”, ”Jag är inte kärleksfull”

Vid sidan om dessa omformulerar du dina sägelser/tankar till motsatta, frågor

Ex: ”Vad är jag rik på?”, ”Vad är jag känd för bland vänner/familj”, ”Vad gör mig till kärleksfull?”

Dina frågor ska nu besvaras med faktiska positiva handlingar eller sägelser som speglar det du faktiskt besitter, äger och har i ditt liv – i positiva ordalag

Ex: ”Jag är rik på kunskap inom mitt yrkesområde”, ”Jag är känd för att få vänner och familj att le”, ”Mitt sätt att lyssna på de som behöver gör mig till en kärleksfull person”

Med hjälp av Afformationsmetoden lär du dig att arbeta med att lyfta dina styrkor och kompetenser i alla lägen – även de där du känner dig tveksam till dig och din profil, bakgrund och/eller möjligheter!

Vilka blir dina afformationer? Arbeta med modellen för att skap dig en starkare självkänsla för vem du är och vad du besitter!