Intervju med kursledaren för Motiverande ledare

juni 29, 2018
Natalie Moradi

Vi fick möjligheten att möta och intervjua Aila Kekkonen

Aila är den mångsidiga egenföretagaren med gedigen erfarenhet inom utbildning, ledarskap, därtill föreläsning och coachning av stora och små grupper, samt individuell coachning. Till hösten är Aila aktuell med kursen Motiverande Ledare hos Mindful – ett uppdrag hon ser mycket fram emot att få utbilda och coacha inom.

Vad är ditt uppdrag hos Mindful? Vad ägnar du dig åt vidare?
Jag jobbar som coach, föreläsare och som utbildare i kursen Motiverande ledare hos Mindful. Motiverande ledare som kurs är spännande, intressant och kompetenshöjande då deltagarna får arbeta med att lära känna sig själva i relation till andra på arbetsplats och i arbetslaget, detta med hjälp av kraftfulla verktyg och övningar. Det ingår också andra intressanta delar, som t.ex. hur ledarskapet kan baseras på goda principer och hur man skapar förtroende.

Vad kännetecknar ett gott ledarskap?
En bra ledare lyfter sina medarbetare och gör sitt bästa i att ge dem rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb och leverera till kunder. Andra kvalitéer är att hen lyssnar på sina medarbetare och inte går i fällan att behandla dem som hen själv vill bli behandlad (även kallad ”the golden rule”), utan lär känna sina medarbetare lite mer på djupet för att kunna utgå ifrån deras behov (något som kallas för ”the platinum rule”).

Vilka är dina förebilder?
Min förebild är Stephen R. Covey, en internationellt känd auktoritet inom ledarskap. Han lär ut förhållningssätt och metoder som fungerar i praktiken, så att individer, företag och organisationer kommer till sina mål. Därtill har jag lärt känna mig själv bättre genom Steven Reiss motivationsprofil, som är en personlighets- och motivationsprofil, som har hjälpt mig. Detta vill jag nu lära ut till andra. När vi ska leda andra, behöver vi alltid börja med oss själva.

Vad betyder motivation för dig?
Man använder ordet motivation på lite olika sätt. Ett sätt är: om jag inte har lust att göra en uppgift har jag inte motivation till det. Det stämmer också, men det är viktigt är att behandla motivation på en djupare nivå, vilket är kopplat till våra innersta behov. Denna princip är något Reiss lär ut och det är det synsättet som jag anammat. Med den profilen förstår jag varför jag brukar göra på ett visst sätt, och med den förståelsen har jag större utrymme att välja hur jag agerar.

Har du något motto?
Lär dig att leda dig själv innan du börjar leda andra.

Är mål viktiga för dig?
Jag lever efter långsiktiga mål, för att kunna göra val i vardagen, och att utvecklas i den riktning jag själv vill. Ett av mina långsiktiga mål är att vara till tjänst för att lära ut metoder som jag har sett fungera för mig och andra.

Vad är ditt råd till andra ledare eller personer som befinner sig i intresset av att axla en ledarroll?
En ledare som är lyhörd för medarbetares input kring hur arbetet ska genomföras kan bli en omtyckt ledare. Ledarrollen varierar för vilka och i vilket team eller vilken organisation man ska vara ledare för, det är en viktig aspekt att vara medveten om i sitt ledarskap.

Vad har du för planer med kursen Motiverande Ledare?
Jag vill hjälpa så många som möjligt att komma in i en positiv ledarroll, där ledaren inte utgår ifrån rädsla, utan lär sig att se potential hos sina medarbetare och på så sätt bygga vinnande team och organisationer.

 

För att läsa mer om utbildningen kan ni klicka här.
För att läsa mer om kursledaren Aila Kekkonen kan ni klicka här.