Egenskapskarta

maj 07, 2019
Natalie Moradi

egenskapskarta

Du kanske fått uppleva frågor gällande dina egenskaper, detta i samband med intervjuer, första möten eller träffar med nya nätverk eller personer?

Egenskaper ger oss en möjlighet att i samarbets- eller utvecklingssammanhang möjliggöra oss en insikt i hur vi tillsammans med andra kan passa ihop, samarbeta och samverka. Detta i ett projekt, samarbete, organisation eller på en arbetsplats.

Därtill är det en viktig punkt i den egna identiteten – att veta vilka egenskaper vi besitter, hur de visar sig hos oss och vad dem bidrar med ger oss en skjuts i att veta åt vilket håll vi vill arbeta med våra egenskaper samt vart vi bäst kan nyttja dem för att må bra och skapa balans i vardagen.

 

…att veta vilka egenskaper vi besitter, hur de visar sig hos oss och vad dem bidrar med ger oss en skjuts i att veta åt vilket håll vi vill arbeta med våra egenskaper samt vart vi bäst kan nyttja dem för att må bra och skapa balans i vardagen.

 

För att få reda på och inventera dina och andras egenskaper presenterar vi idag Egenskapskartan.

Egenskapskartan möjliggör dig en inblick i hur du fungerar, vad som stärker dig och vad du kan komplettera andra med, alternativt kan komma att behöva kompletteras med.

egenskap

Karaktärsegenskaper: Vilka är mina kvalitéer? Hur är jag som person?

Erfarenhet: Vad har jag gjort? Vad har jag varit med om?

Kompetens: Vad kan jag? Vad vet jag?

Empati: Hur visar jag att jag bryr mig?

(Autencitet): Besitter jag specifika eller unika drag som jag vill dela med mig av? Besitter jag situationer eller händelser som jag vill dela?

Denna del är inom parentes, då vissa situationer inte kräver eller önskar denna del. Att vara autentisk i sitt presentera av sig och sina egenskaper har sin nytta ifall det handlar om en situation eller träff som baseras på ett ämne, beroende av den bakgrund eller historia man har inom det specifika området.

Hur fyller du din egenskapskarta?