Egencoachnindg del 2 – Självkännedom & Självkänsla

juni 12, 2019
Natalie Moradi

62547466_520529045151238_1092456078840430592_n

Hur känner du dig själv i olika uppstådda situationer eller miljöer?

 

För att skapa oss en trygg och positiv samvaro för oss själv behöver vi arbeta med att vara medvetna om vilka vi själva är, därtill vara glada över de möjligheter och tillfällen som vi och uppstådda situationer ger oss.

Fokus kommer idag ligga på att jobba med vår öppenhet samt att vara tillmötesgående mot andra individer och situationer.

 

Vidare kommer några övningar i hur du kan coacha dig själv till god självkänsla och kännedom i alla lägen:

1) Zooma in – Zooma ut

Arbeta med att se specifika situationer ur ett helikopterperspektiv – zooma ut för att se hur helheten samverkar i det som du upplever. Zooma därefter in för att stämma av med dig själv: hur kan jag bemöta detta för att skapa positivitet hos mig själv i detta nu?

2) Positiva stämplar

Tankar såsom ”Sådan är jag…” eller ”sådant saknar jag…”är bra att jobba på att arbeta bort. Sätt nya och positiva stämplar på dig själv! När du nästa gång hör dig själv tänka eller sätta en stämpel på dig – omformulera den!

3) Älskade attribut!

Att arbeta med att utmärka just dina speciella och värdefulla attribut, för att sedan använda dem när utmaningar eller oväntade situationer står utanför dörren, ger dig möjlighet att förbereda dig för att hantera situationer med positiva reaktioner och därtill ageranden. Förstärk och skriv ner vilka attribut som är dina utmärkande – spara i minnet och nyttja.

4) Trappan upp eller ner?

I olika uppstådda situationer – vilken trappa vill du ta: den som går upp eller ner? Genom att bestämma dig för en driven handling: att ta trappan ”uppåt” skapar du dig möjligheter att leta samt sträva framsteg i uppstådd situation.

 

 

Lycka till!