Din Comfort Zone

mars 20, 2019
Natalie Moradi

självkänsla

 

Att ha en god självkänsla, att ha en egen ”Comfort Zone” där vi känner oss trygga, säkra och accepterade är grundinställningen till att vi ska må bra i och med oss själva. Fördelen med att ha sin egen zon är även att hålla oss från åkommor såsom stress, ångest och i vissa fall även depression – en viktig ingrediens för god och hälsosam balans!

 

Hur arbetar vi med att upprätthålla och bygga en god självkänsla?

Nedan hittar du nycklar som är av värde arbeta med:

 

Dina ”Sanningar”

VI har många gånger en bild eller vision av hur vi och saker runtom oss ska se ut, hur det borde fungera och vara. Är dina sanningar realistiska? Och hur får dessa sanningar dig att må? Vi är många gånger vår största kritiker, vilket leder till att vi gärna ställer höga krav på oss och vår vardag.

Stäm av med dig själv – hur din bild ser ut? Vad behöver jag ta bort eller tänka om kring? Utvärdera och omvärdera!

 

 Dina mål och krav

Det är viktigt att ge sig själv möjlighet att skapa mål samt sätta krav, två punkter som bidrar till motivation, inspiration men även tillväxt hos oss.

Som vår egen projektledare över våra liv är det vi som sätter våra privata mål och krav, i vissa fall många och svåra sådana.

Stäm av med dig själv – är mina mål realistiska och får dem mig att sträva framåt samtidigt som de bevarar min motivation och mitt välmående?

 

Dina utmaningar

För att finna vår ”Comfort Zone” behöver vi ibland gå utanför den – våga testa något nytt och våga se nya möjligheter. Att tänka utanför boxen och ge oss chansen att skapa nya förmågor och väcka nya talanger stärker känslan av att vi klarar av mer än vad vi tidigare trott.

Skriv ner och planera: vilken utmaning skulle du vilja ta upp på din agenda?

 

”Att vilja vara någon annan är att ödsla bort personen du är”