Bli en motiverande ledare med hjälp av Reiss Motivationsprofil

juli 02, 2018
Natalie Moradi

En motiverande ledare lyfter sina medarbetare, stöttar och utgår ifrån varje medarbetares individuella behov för att optimera samarbete i arbetsgrupper. Med Reiss Motivationsprofil, RMP, kan du se vilken ledarstil du har och hur du kan ta hänsyn till olika behov i ditt team.

RMP är vetenskapligt framtagen och validerad metod, 105.000 människor har gjort RMP-profilen för att kvalitetssäkra sitt arbete i sitt/sina team på arbetsplatsen.

RMP – De 16 olika behoven
Dr. Reiss forskade vid Ohio State University. Hans forskning syftar till att påvisa människors innersta behov som motiverar oss, att vi människor är mer olika än vad tidigare har varit trott. Reiss menar att människor motiveras av 16 behov, detta till olika grad. RMP ger en komplett bild av strukturen bakom individers grundläggande motiv och drivkrafter. En av de viktiga definitionerna inom RMP är ”Self Hugging ”, d.v.s. att vi människor tror att våra egna motiv är de mest optimala i alla lägen. Olikheter i grupper kan i och med detta uppfattas som krävande.

Det Reiss vill i arbetet med RMP är att visa på att dessa 16 olika behov är en tillgång för oss i arbetet med olika arbetsgrupper och team: olika individer med olika behov är en möjlighet att växa och möjliggöra utveckling. Det skapar öppningar för att vidga perspektiven i kreativt skapande, lösningar av uppkomna problem, utveckling och omstrukturering. Med hjälp av RMP får vi kunskap om vad som driver individers prestation och hur vi bäst tar vara på denna i specifika grupper. Det blir enklare att fördela och motivera arbetsuppgifter, sätta samman genomtänkta arbetsgrupper, lösa motsättningar och uppkomna situationer – att förstå sig själv och sina kollegors motiv möjliggör närvaro, välmående, balans och kvalité i det dagliga arbetet tillsammans.

Motiverande Ledare – Vem rekommenderas att gå kursen?
Kursen vänder sig till teamledare, chefer, arbetsledare, projektledare, handledare, etc. som vill:

  • Lära känna sina egna motiv och utveckla sitt ledarskap
  • Bredda sina vyer gällande olika individer, kompetenser och hur en kan nyttja dessa
  • Få kunskap i hur privatliv och arbetsliv kan kombineras för bästa effektivitet och välmående
  • Önskar lösa motsättningar och utmaningar med kollegor på ett avdramatiserat sätt

Utbildningsmål – Vad får jag med mig efter avslutad kurs?
Med kursen Motiverande ledare lär du känna dig själv i relation till andra. Därtill får du kunskap om hur du motiverar kollegor och anställda till att gemensamt finna en god arbetsmiljö, goda relationer och därtill goda resultat. Kursen ger verktyg och vägledning i hur medarbetare bland annat kan komplettera varandra.

Förkunskaper – Krävs det några?
Inga speciella förkunskaper krävs för att kunna ta del av kursen.


Kursmaterial – Vad ingår?
Följande material ingår i kursen:

  • Individuell motivationsprofil utifrån besvarade frågor (frågor besvaras innan kursdag)
  • Individuell rapport (möjlighet till både engelska och svenska)
  • Boken ”The Normal Personality – a new way of thinking about people” av Steven Reis (engelsk)


Kursfakta
Längd: 1 dag (09.00 – 16.30)
Förtäring: Fika (förmiddag), lunch, fika (eftermiddag)
Pris (exkl moms): 10. 450 SEK/ deltagare

För att läsa mer om kursen kan du klicka här.
Ni kan även kontakta oss direkt på 08-642 89 50, eller genom följande kontaktformulär.