Åsikter – att hantera dem

juli 29, 2019
Natalie Moradi

67411671_2355756301357354_7078828856609603584_n

 

Om något känns rätt för dig är det säkerligen rätt väg att gå, det gäller att våga lita på dig och dina insikter. Att ta emot positiv feedback och arbeta med denna är värdefull återkoppling att få från andra, både för utveckling och möjligheten att se ditt arbete och dina livsval från vidare perspektiv.

Men hur är det med åsikter, specifikt negativa sådana, och hur hanterar vi när de kommer vår väg?

Denna vecka startar vi med att ta tag i arbetet med att hantera åsikter om oss från andra – sagda eller upplevda. Genom tiden ställs vi mot andras åsikter, som ibland påverkar oss i att inte våga tro på oss, våra idéer eller visioner.

 

Nedan får du tips och trix för hur du på bästa sätt kan hantera eventuella åsikter som kommer din väg:

• Bromsaren och stopparen: vilka åsikter bromsar dig i din utveckling och vilka stoppar dig? Hitta dessa, identifiera och skriv ner dem. Arbeta därefter med att utesluta dessa från din progression.

 

• Inte alla-tänket: du kommer mötas av personer som inte har samma värderingar eller visioner – alla behöver inte tänka och tycka som du och det är ok! Genom att börja tänka i dessa i banor kan vi acceptera och respektera att individer (inkluderat oss själva) tänker och tycker olika.

 

• Din ärliga åsikt: träna på att säga din ärliga åsikt – innan du vet vad andra tycker. Ibland kan det vara svårt när man upplever sig vara den enda som tycker eller tänker på ett sätt. Arbete med att ge din ärliga åsikt hjälper dig att bygga en stark ståndpunkt, god karaktär men därtill öppenhet för din omgivning.

 

• Stoppa gilla-beroendet: visst vill vi vara omtyckta av alt och alla! Men vi kan inte alltid gå ihop med den vi möts av. Jobba med att stoppa matandet av ”gilla-beroendet” gällande dig och dina åsikter.

 

 

• Ta stöd av en “träna-människa”: träna på att stå upp för dig, dina åsikter och din självkänsla. Be någon i ditt nätverk agera bollplank för dig, så du kan arbeta med att stå upp för det du anser rätt och fel – självklart med öppenhet och respekt för andras åsikter!

 

Vilken av ovanstående önskar du att arbeta med i denna vecka?